Engineering - Faculty

   
Dr. Brian Bernard Bernard, Dr. Brian
Assistant Professor of Engineering
Office: Moody 115A
(830) 792-7322  | bpbernard@schreiner.edu
   
 Dr. Clinton Coles Coles, Dr. Clinton   bio
Professor of Mathematics and Pre-Engineering
Office: Moody Science 216
(830) 792-7245  |  ccoles@schreiner.edu
   
   
   
   
   
©